Hae sivustolta

Mitä etsit?

Ohjeet arviointiin

Oppilaiden tietojen ja taitojen arvioinnissa voi hyödyntää alla olevia laaja-alaisia ja oppiainekohtaisia tavoitteita.

Arviointi 1-2. luokka

Laaja-alainen oppiminen: L1, L2, L3, L5, L6, L7
Äidinkieli (suomen kieli : T2
Matematiikka : T2, T9, T10
Elämänkatsomustieto: T5
Käsityö/Kotitalous: T1
Liikunta: T1

Arviointi 3-4. luokka

Laaja-alainen oppiminen: L1, L2, L3, L5, L6
Äidinkieli (suomen kieli): T3
Matematiikka: T12
Ympäristöoppi: T5, T7
Elämänkatsomustieto: T3
Historia: T11
Yhteiskuntaoppi: T2
Kuvataide: T6
Käsityö/Kotitalous: T1
Liikunta: T10

Arviointi 5-6. luokka

Laaja-alainen oppiminen: L1, L2, L3, L5, L6, L7
Äidinkieli (suomen kieli): T3
Matematiikka: T12
Ympäristöoppi: T5, T7
Elämänkatsomustieto: T3
Historia: T11
Yhteiskuntaoppi: T2
Kuvataide: T6
Käsityö/Kotitalous: T1
Liikunta: T10