Hae sivustolta

Mitä etsit?

Voimala Oppimispaketti

Voimala on sähkön ja energian oppimispaketti,
jolla voi tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön.

Koulu voi saada Voimalat, kun yksi tai useampi koulun opettajista käy Voimala- koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi Voimalan toiminnot, ja ideoidaan miten sen avulla järjestetään projektityöskentelyä koulussa.

Tilaa Voimala-koulutus koulusi opettajille  ”Tilaa koulutus” -napista sivun yläreunasta.

2 Mt - pdf

Alakoulun oppitunnit

1 Mt - pdf

7-9-luokille

2 Mt - pdf

Opettajan opas

Voimala tehtävät

Voimalan käyttö yläkoulun oppitunnilla on helppoa oppitunnin mittaisiksi pilkottujen tuntisuunnitelmien avulla. Voimala-kurssi koostuu neljästä oppitunnista, joilla perehdytään sähkötehoon, sähköenergiaan, sähkön hintaan sekä sähkön tuotantoon.

Voimalan huolto

Voimalan varaosia voit tilata osoitteesta:
voimala@solarvoima.fi